Zapraszamy do współpracy

Drogi Agencie!

Jesteśmy Ogólnopolską Siecią Biur Podróży działającą pod wspólną marką WAKACYJNY ŚWIAT Doradcy Turystyczni.


Działalność nasza opiera się na czterech filarach:

 • kompleksowości oferty turystycznej,
 • profesjonalnym doradztwie,
 • spójnej komunikacji i wizualizacji zewnętrznej biur,
 • nowoczesnych narzędziach sprzedażowych.

Właścicielem marki „Wakacyjny Świat” jest firma Travel Network Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca w ramach giełdowej spółki NETMEDIA SA.


Jednostki własne: 1

Jednostki franczyzowe / partnerskie: 101

Wsparcie dla franczyzobiorcy / partnera


Dostęp do kompleksowej oferty turystycznej
 
 • imprezy turystyczne ponad 40 touroperatorów
 • bilety lotnicze
 • hotele w Polsce i za granicą
 • rejsy
 • parkingi przy lotniskach w Polsce
 • ubezpieczenia
 
Nowoczesne rozwiązania technologiczne IT
 
 • systemy rezerwacji ofert turystycznych: MerlinX, Tom, Ariadna, Travella
 • system obsługi rezerwacji Travelix,
 • automatyczne wczytywania rezerwacji do systemu Travelix
 • system zarządzania relacjami z Klientami (baza klientów, newslettery)
 • narzędzia back-office (rozliczenia, naliczanie prowizji, monitoring płatności,
  fakturowanie)
 • systemy raportowania (analiza sprzedaży i marży)
 
Spójna i zunifikowana wizualizacja zewnętrzna
 
 • projekt witryny i pliki produkcyjne do zaakceptowanego projektu
 • skrzynki mailowe w domenie wakacyjnyswiat.pl
 • projekty ofertówek, papieru firmowego, wizytówek, naklejek na katalogi
 
Wsparcie w zakresie działań marketingowych
 
Obecność w portalu www.wakacyjnyswiat.pl
 
Wsparcie administracyjne i organizacyjne
 
Dostęp do szkoleń sprzedażowych i produktowych


 

Przewidywana kwota inwestycji


Opłata licencyjna 250 PLN netto miesięcznie.
Opłata ta zawiera dostępy do systemów rezerwacyjnych MerlinX, Ariadna, TOM oraz systemu obsługi klienta Travelix. Zawiera również prezentację biura na portalu www.wakacyjnyswiat.pl

Koszt dostosowania wizualizacji witryny biura do standardów sieci realizuje i ponosi franczyzobiorca we własnym zakresie. Projekt witryny oraz pliki produkcyjne do zaakceptowanego projektu w ramach opłaty licencyjnej.Podstawowe wymagania sieci


Główne kryteria

 • Biuro Podróży działające w sieci Wakacyjny Świat powinno znajdować się w mieście liczącym co najmniej 30 tys. mieszkańców.
 • W miejscowościach do 100 tys. mieszkańców będzie znajdowało się tylko jedno Biuro, z wyjątkiem sytuacji, w której jego właściciel otworzy swoją kolejną filię.
 • W większych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców), kolejne Biuro pod marką Wakacyjny Świat może powstać w lokalizacji nie stanowiącej konkurencji dla istniejącego Biura/Biur.
 • Właściciele istniejących Biur Podróży mogą otwierać kolejne lokale/punkty sprzedaży pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z lokalizacjami lokali sprzedażowych innych Biur Podróży działających pod marką Wakacyjny Świat.
 • Wizualizacja zewnętrzna biura winna być zgodna z przyjętym standardem i musi być zaakceptowana przez Travel Network Solutions.

Standard biura

 • Lokal Biura Podróży powinien być dobrze usytuowany, na parterze, najlepiej w głównym ciągu komunikacyjnym lub handlowym miejscowości, lub w Centrum Handlowym.
 • Lokal powinien posiadać widoczną witrynę, na której umieszczane będą wyselekcjonowane oferty turystyczne.
 • Lokal sprzedażowy o powierzchni co najmniej 20-30 m2, z wyjątkiem lokalizacji w centrum handlowym, gdzie powierzchnia biura może być mniejsza.
 • Biuro powinno zostać wyposażone w elementy wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej zgodne ze standardem sieci i przygotowanymi projektami przez Travel Network Solutions.
 • Biuro Podróży musi być wyposażone w odpowiednie urządzenia informatyczne umożliwiające dostęp przez Internet do narzędzi i systemów rezerwacyjnych i obsługi klienta (CRM) oraz drukarkę do wydruku umów i ofert turystycznych


 

Szukasz pomysłu na swoje biuro i dalszy rozwój biznesu?
Przyłącz się do Ogólnopolskiej Sieci Biur Podróży „WAKACYJNY ŚWIAT”

 

 
DANE KONTAKTOWE
Travel Network Solutions Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
Telefon: 22 492 08 53
Email: biuro@travelnetwork.pl
Łukasz Truskolaski
Dyrektor ds. rozwoju sieci sprzedaży
Telefon: +48 795 440 927
Email: lukasz.truskolaski@wakacyjnyswiat.pl
 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą: przyjdź, zadzwoń, napisz lub wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.
UWAGA: w opisie prosimy o podanie lokalizacji biura (miasto).

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Travel Network Solutions sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, mail: biuro@travelnetwork.pl, tel. 22 492 08 53

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.