Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach na jakich się to odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

 

Spółka Travel Network Solutions sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, mail: biuro@travelnetwork.pl, tel. 22 492 08 53 (dalej: Spółka) przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu i na rzecz Touroperatorów, w celu realizacji usług turystycznych. Ponadto, Spółka jest administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych  w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane do Spółki oraz w celu oferowania przez Spółkę swoich usług i produktów.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane I tak:

·       w celu realizacji usług turystycznych – do upływu okresu przedawnienia, chyba że wszczęto postępowanie to do jego prawomocnego zakończenia;

·       w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania – do czasu wyczerpującego udzielenia odpowiedzi;

·       w celu oferowania swoich usług i produktów - do czasu aż w ofercie Spółki będą znajdowały się usługi i produkty takie same albo podobne do tych, który wyrażali Państwo zainteresowanie.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy – wówczas stosujemy przy takim przekazywaniu mechanizmy zapewniające odpowiednie środki ochrony takie jak standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne.

 

 

 

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. Państwa dane mogą być też przetwarzane na podstawie zgody, o ile taką zgodę Państwo wyrazicie.